תקנות חנייה

האוניברסיטה העברית מאפשרת חנייה מסודרת לגורמים שקיבלו אישור מאגף חירום וביטחון, יש לעקוב אחר הנהלים כדי למנוע אי נעימות וקנסות שלא לצורך.

  • יש להדביק את תווית החניה על שמשת הרכב שפרטיו נרשמו באגף חירום וביטחון. לתשומת לב, תווית החניה אינה מהווה אישור כניסה לקמפוס, אלא מסמלת את אזור החנייה המותר לרכב זה.
  • תוויות רב שנתיות או תוויות חד שנתיות תודבקנה בחזית הרכב במקום בולט מצידה הפנימי של שימשת הרכב הקדמית. 
  • חניית הרכב תיעשה בדרך שאינה מהווה מטרד או הפרעה להולכי רגל  ולכלי רכב אחרים ובמקומות המסומנים לכך.
  • החנייה בחניוני האוניברסיטה אפשרית לאורך כל שעות היום. לחנייה ארוכה מ-24 שעות ניתן לפנות ליחידות הביטחון בקמפוסים (למעט חניוני המעונות).  
  • תווית החניה הינה לשימוש אישי בלבד. אין להעביר את התווית ו/או את הרכב (לאחר שהודבקה עליו תווית חניה), לשימוש אדם אחר, כולל בני משפחה.
  • לפני מכירת הרכב יש להסיר את תו החניה מהרכב. יש לעדכן את הפרטים של הרכב החדש באגף חירום וביטחון ואז להדביקו על שמשת הרכב החדש.
  • הנכם מתבקשים להודיע לאגף על גניבת הרכב מרגע היוודע דבר הגניבה. ניתן להודיע גם באמצעות המייל הבא: bitahonms@savion.huji.ac.il
  • במקרה של חריגה מתקנות  החניה והתנועה בקמפוס, או הפרת תנאי כללי החנייה,ינקטו אחד או יותר מהצעדים הבאים:       

               א. הדבקת מדבקת אזהרה על שמשת הרכב     

               ב. שלילת הזכות לקבלת תו חניה       

               ג. נקיטת צעדים משמעתיים

  • החניה הינה על בסיס מקום חניה פנוי באזורים בהם רשאי/ת בעל/ת התו לחנות ובמסגרת סימוני החנייה.