ספקים

ספקים/קבלנים/נותני שרות זכאים לחניה בתוך הקמפוסים.

כניסתם לקמפוסים נעשית בתיאום מראש עם אגף הביטחון באמצעות טופס "הצהרת חברה- תו ספק". 

טופס הבקשה נחלק לשניים:

1) החלק העליון ימולא ע"י היחידה האוניברסיטאית/ או יחידה השוכנת בקמפוס ומקבלת שרות,

2) החלק התחתון ימולא ע"י החברה/ספק נותן השרות.

לאחר מילוי הטופס הוא נשלח ליחידת הביטחון. בתום הטיפול בבקשה באגף הביטחון מונפק אישור הכניסה על פי הצרכים.