אנשי סגל

כל איש סגל אקדמי ומינהלי של האוניברסיטה העברית זכאי לתו חניה ללא עלות ובכפוף לכך שהרכב רשום על שם העובד/ת או/ו בן/בת הזוג.

סגל אקדמי זוטר- זכאים לתו חנייה אחד לתקופת המינוי.

סוג החנייה מותאם לאזורי החניה. 


לפירוט אזורי החנייה לחץ כאן