חירום

אגף החירום והביטחון של האוניברסיטה העברית בירושלים נושא מטעם הנהלת האוניברסיטה באחריות על המוכנות לחירום, גיבוש התוכנית למצב חירום, לאור איומי הייחוס הבאים:

  1. רעידת אדמה

  2. התקפה על העורף

  3. אסון

  4. עזרה ראשונה ומצבי לחץ

  5. אירוע חומרים מסוכנים

  6. אירוע שלג