רכישת תווי חניה

סטודנטים זכאים לרכישת תווי חניה, ניתן לקרוא על כך בהרחבה.

בוצעו שינויים באיזורי החנייה המותרים לשנת 2022, יש להתעדכן לפני רכישת התוויות.