רכישת תווי חניה

סטודנטים זכאים לרכישת תווי חניה, ניתן לקרוא על כך בהרחבה.

בוצעו שינויים באיזורי החנייה המותרים לשנת 2020, יש להתעדכן לפני רכישת התוויות.

div with iframe

בוצעו שינויים באיזורי החנייה המותרים בתוויות 2020, יש להתעדכן לפני הרכישה (לשונית פירוט תוויות החנייה)