אודות

אגף חירום וביטחון של האוניברסיטה העברית פועל בכפוף להנחיות משטרת ישראל והוראות ההנהלה להבטחת אורח חיים תקין לקהילת האוניברסיטה, אורחיה ומבקריה.

משימות האגף:

1.      שמירה על ביטחונם ושלומם של הבאים בשערי האוניברסיטה.

2.      שמירה על הסדר הציבורי בשטחי האוניברסיטה.

3.      מתן סיוע במקרי חירום ובשגרה, תיאום והכוונת גורמי מקצוע להמשך טיפול.

4.      אחריות לשמירה על רכוש האוניברסיטה.

5.      אחריות על הקשר השוטף עם גורמי הביטחון במדינה.

6.      אחריות לאבטחת אירועים באוניברסיטה.

7.      פיקוח, בקרה ואכיפת הסדרי החניה בקמפוסים.

8.      אחריות על המוכנות לחירום, גיבוש התוכניות למצב חירום לאור איומי הייחוס והפעלת כוחות בעת חירום.