הסדרי חניה לסטודנטים לתארים מתקדמים - חניונים פנימיים

סטודנטים לתארים מתקדמים זכאים לרכוש תווי חניה לחניונים הפנימיים השונים בכל הקמפוסים. הזכאות לרכישת תו מוקנית לתלמידי תואר שני ומעלה.

ניתן לרכוש תוויות חניה בדרכים הבאות:

  1. באמצעות קישור זה- התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי.
  2. ביחידות הביטחון בארבעת הקמפוסים- רוכש התווית יכול להגיע ליחידות הביטחון בשעות הקבלה, לקבל שובר לתשלום בבנק הדואר ולקבל תווית כנגד הצגת שובר לאחר תשלום.


פירוט אזורי החנייה לתוויות לתארים מתקדמים

קמפוס הר הצופים

תלמידים לתואר שני או שלישי רשאים לרכוש תווית חניה מסוג תווית "רוח".

קמפוס א.י. ספרא בגבעת רם

תלמידים לתואר תואר שני או שלישי רשאים לרכוש תווית חניה מסוג "אדמונד י. ספרא".

קמפוס עין כרם

תלמידים משנה רביעית ואילך (שנים קליניות) רשאים לרכוש תווית חניה מסוג "עין כרם".

קמפוס רחובות

תלמידים לתואר שני או שלישי רשאים לרכוש שני סוגי תווית. תווית  מסוג "רחובות" או מסוג "חנקין".

עלויות:

קמפוס

סוג תו

עלות

הר הצופים

רוח (שנתי)

850 ש"ח

סמסטר א'

350 ש"ח

סמסטר ב'

500 ש"ח

אדמונד י. ספרא

אדמונד י. ספרא (שנתי)

850 ש"ח

סמסטר א'

350 ש"ח

סמסטר ב'

500 ש"ח

מעונות

ללא עלות- לדיירי מעונות בלבד

קמפוס עין כרם

עין כרם (שנתי)

350 ש"ח

סמסטריאלי

 

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

רחובות (שנתי)

850 ש"ח

סמסטר א'

350 ש"ח

סמסטר ב'

500 ש"ח

חנקין שנתי

350 ש"ח

חנקין סמסטר א'

180 ש"ח

חנקין סמסטר ב'

240 ש"ח