פרידה מזרחי

פרידה מזרחי
מזכירות אגף חירום וביטחון
מבנה אגף חירום וביטחון הר הצופים
02-5882018