עמית לוי

מנב"ט קמפוס רחובות
קמפוס רחובות - משרד מנב"ט
08-9489241
amitl@savion.huji.ac.il