עמית לוי

מנב"ט קמפוס רחובות
מבנה הביטחון
09-9489241
amitl@savion.huji.ac.il