סיוון חוג'ה

מזכירות אגף חירום וביטחון
מבנה אגף חירום וביטחון הר הצופים
02-5882018
sivanho@savion.huji.ac.il