נפתלי נאור

נפתלי נאור
עוזר ראש האגף וממונה על החירום
מבנה אגף חירום וביטחון הר הצופים
02-5882018