דרור ועלני

dror
סגן ראש האגף
מבנה אגף חירום וביטחון הר הצופים
02-5882018