אורטל לוי

אורטל לוי
אחראית מוקדים ומתאמת מחשוב
מבנה אגף חירום וביטחון הר הצופים
02-5882653