טופס דיווח על מצלמה

 
1 פרטי הדיווח 2 הצהרת מנהל המאגר
Page 1 of 2 (0%)
שם פרטי *
שם משפחה *
טל' משרד *
טל' נייד
בניין
קומה
חדר
מקום אחר
תכלית המצלמה
האם מוצב שלט
מיקום השלט
שם משפחה
שם פרטי
שם משפחה
שם פרטי