תו חנייה - 5ב

5 ב

קמפוס הר הצופים

אזור מס' 5ב - חניון בצלאל תחתון בלבד