תו חנייה - 30

30

קמפוס הר הצופים כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה
מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1  תתאפשר משעה 15:30)

קמפוס א.י. ספרא כל החניונים

קמפוס רחובות כל החניונים