תו חנייה - רפואה כללי

קמפוס הר הצופים כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה
מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה כניסה. לחניון מספר 1 תתאפשר משעה 15:30

קמפוס א.י. ספרא כל החניונים (למעט אזור חנייה מספר 30 חניון מתמטיקה ופיזיקה)

קמפוס עין כרם כל החניונים (למעט חניון הסגל+חניון מגדל המים) שהחניה במקום
תותר מהשעה 15:00 ואילך

קמפוס רחובות כל החניונים