תו חנייה - רוח

רוח 2019

קמפוס הר הצופים

אזור מס' 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח- מפלסים 2+0, אסורה החנייה במפלס 1
אזור מס' 4- חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף- מפלסים 2+3, אסורה החניה במפלס 1
אזור מס' 10- מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון),
חניון מעונות כפר הסטודנטים


קמפוס א.י. ספרא

אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקרייה והאלף
אזור מס' 31 - בכביש המזרחי
 

קמפוס רחובות
כל החניונים