תו חנייה - עין כרם

עין כרם

קמפוס הר הצופים

אזור מס' 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח, מפסים 2+0, אסורה החניה במפלס 1
אזור מס' 4- חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף, מפלסים 2+3, אסורה החניה במפלס 1
אזור מס' 5+6- כניסה משער בצלאל, חניון מרכרז הסטודנט
אזור מספר 10- מתחם מעונות מאירסדורף (רזניק),מעונות ברונפמן (אידלסון),
מעונות כפר הסטודנטים.

קמפוס א.י. ספרא

אזור מס' 16- חניון מנהלה
אזור מס' 21- חניון הספריה הלאומית
אזור מס' 23- צומת בית בלגיה
אזור מספר 29  -  בכביש המזרחי.
אזור מספר 31  -  בכביש המזרחי.
אזור מספר 26 - מתחם מעונות הקריה.    
                                   
קמפוס עין כרם
החניונים החופשיים בקמפוס כולל חניון הבינלאומי ומתחם המעונות

קמפוס רחובות
כל החניונים