תו חנייה - ספרא

ספרא

קמפוס הר הצופים

אזור מס' 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח- מפלסים 2+0,
אסורה החניה במפלס 1 אזור מס' 4- חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף
מפלסים 2+3, אסורה החניה במפלס 1 אזור מס' 10- מתחם
מעונות "מאירסדורף" (רזניק), "ברונפמן" (אידלסון) חניון מעונות
כפר הסטודנטים

קמפוס א.י. ספרא

אזור מס' 16- מנהלה.
אזור מס' 24 - מדעי החיים ב' (חניון הכורכר).
אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקריה וכפר הייטק.
אזור מס' 27 - כביש מדעי החיים תחתון.
אזור מס' 31,29 - בכביש המזרחי.                           
אזור מס' 31 - הכביש המזרחי

קמפוס רחובות

כל החניונים