תו חנייה - ספק

קמפוס הר הצופים

כל החניונים
למעט:
אזור מספר 1 - חניון מדעי החברה ומנהלה
מנהרת האוטובוסים- לרכב מסחרי במפרצי החנייה, המסומנים לפריקת סחורה בלבד.
אזור מס' 12- חניון גולדשמיט

קמפוס א.י. ספרא

כל החניונים
למעט:
חניון מנהלה פנימי 

קמפוס רחובות
כל החניונים