תו חנייה - ספק

קמפוס הר הצופים כל החניונים, למעט: אזור מספר 1 - חניון מדעי החברה ומנהלה
מנהרת האוטובוסים- לרכב מסחרי במפרצי החנייה, המסומנים לפריקת סחורה בלבד.
אזור מס' 12- חניון גולדשמיט.         קמפוס א.י. ספרא כל החניונים למעט: חניון מנהלה פנימי קמפוס רחובות כל החניונים