תו חנייה - סמסטר א'

קמפוס הר הצופים
אזור מס' 3 - חניון הפקולטה למדעי הרוח, מפלסים 0 ו- 2 - אסורה החניה הבמפלס 1
אזור מס' 4 - חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף- מפלסים 2,3- אסורה החניה במפלס 1
אזור מספר 5 ו-6 - הכניסה משער בצלאל, חניון בצלאל, חניון מרכז הסטודנט
אזור מס' 10 - מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון),
חניון כפר הסטודנטים.
** החניה באזור מספר 1 - מדעי החברה ומנהלה תותר מהשעה 15:30                                
קמפוס א.י. ספרא
אזור מספר 16 - חניון מנהלה
אזור מספר 20 - חניון קפלן
אזור מספר 21 - חניון הספרייה הלאומית
אזור מספר 23 - צומת בית בלגיה
אזור מספר 26 - מתחם מעונות הקריה וכפר הייטק
אזור 27- כביש מדעי החיים תחתון
אזורים מספר 29,31 - כביש מזרחי
קמפוס רחובות
כל החניונים