תו חנייה - מדעי החיים

מדעי החיים

קמפוס הר הצופים כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט
אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1
תתאפשר משעה 15:30)
קמפוס א.י. ספרא כל החניונים (למעט אזור חניה מספר 30 חניון מתמטיקה ופיזיקה)
קמפוס רחובות כל החניונים