תו חנייה - בצלאל

קמפוס הר הצופים אזור מס' 5 - אקדמיה בצלאל וחניון 5-ב (חניון תחתון)
אזור מס' 6 - חניון מרכז הסטודנט