תו חנייה - ארעי

ארעי 2019

קמפוס הר הצופים אזור מספר 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח
אזור מספר 4- חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף
אזור מספר 6 - שער בצלאל, חניון מרכז הסטודנט
אזור מספר 10- מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון),
חניון כפר הסטודנטים

קמפוס א.י. ספרא אזור מס' 16 - חניון מנהלה
אזור מס' 20 - חניון קפלן
אזור מס' 21 - חניון הספריה הלאומית
אזור מס' 23 - צומת בית בלגיה
אזור מס 26 - מתחם  מעונות וכפר הייטק
אזור מס' 27 - כביש מדעי החיים תחתון
אזורים מס' 29,31- כביש מזרחי