תו חנייה - ארעי

קמפוס הר הצופים אזור מספר 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח
אזור מספר 4- חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף
אזור מספר 6 - שער בצלאל, חניון מרכז הסטודנט
אזור מספר 10- מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון),
חניון כפר הסטודנטים