תוויות לספקים, קבלנים ונותני שירות

ספקים/קבלנים/נותני שרות זכאים לחניה בתוך הקמפוסים. כניסתם לקמפוסים נעשית בתיאום מראש עם אגף הביטחון באמצעות טופס "בקשה לתו ספק". 

טופס הבקשה נחלק לשניים:

החלק העליון ימולא ע"י היחידה האוניברסיטאית/ או יחידה השוכנת בקמפוס ומקבלת שרות,

החלק התחתון ימולא ע"י החברה/ספק נותן השרות.

 

לאחר מילוי הטופס הוא נשלח ליחידת הביטחון. בתום הטיפול בבקשה באגף הביטחון מונפק אישור הכניסה על פי הצרכים.