חירום - עין כרם

עין כרם

מוקד עין כרם
שם
טלפון
מוקד
02-6757000
טלפון נוסף
02-6758060