הסדרי חניה לסטודנטים לתארים מתקדמים - חניונים פנימיים

סטודנטים לתארים מתקדמים זכאים לרכוש תווי חניה לחניונים הפנימיים השונים בכל הקמפוסים.

הזכאות לרכישת תו מוקנית לתלמידי תואר שני ומעלה. בקמפוס עין כרם הזכאות הינה לסטודנטים משנה רביעית (קלינית) ואילך.

 

ניתן לרכוש תויות חניה בדרכים הבאות:

1. באמצעות אתר זה- בלשונית למטה. התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי.

2. ביחידות הביטחון בארבעת הקמפוסים- רוכש התווית יכול להגיע ליחידות הביטחון בשעות הקבלה, לקבל ספח לתשלום בבנק הדואר ולקבל תוית כנגד הצגת הקבלה.

עלויות:

עלות תויות חניה לתלמידים לתארים מתקדמים הינה הינו 850 ש"ח לשנה אקדמית.

ניתן לרכוש תוית חניה סמסטריאלית. לסמסטר א' עלות התוית הינה 350 ש"ח. לסמסטר ב' עלות הרכישה הינה 500 ש"ח.

בקמפוס עין כרם התשלום הינו 350 ש"ח לשנה. ישנה אפשרות לרכישת תוית חניה סמסטריאלית בעלות 200 ש"ח.

 

פירוט אזורי החנייה לתוויות לתארים מתקדמים:

1. קמפוס הר הצופים- תווית החניה הינה מסוג תוויות "רוח" ומקנה חניה בחניונים הבאים:

מדעי הרוח- החניה מותרת במפלסים 0 ו 2. החניה אינה מותרת לבעלי תו זה במפלס 1.

בתי הספר לחינוך ועו"ס- החניה מותרת במפלסים 2 ו 3. החניה אינה מותרת לבעלי תו זה במפלס 1.

 

2. קמפוס א.י. ספרא בגבעת רם- תלמידי תואר שני יכולים לרכוש תוית חניה מסוג "גבעת רם". תלמידים לתואר שלישי יכולים לרכוש תוויות חניה מסוג "א".

תווית החניה  מסוג "גבעת רם" מקנה חניה בחניונים הבאים:

חניון מנהלה (אזור 16), מעונות וכפר ההיי טק (אזור 26), מדעי החיים תחתון (אזור 27),

צומת בית בלגיה עד מדעי המוח לאורך הכביש המערבי (אזור 23), כביש מזרחי באזורים 29,31. 

תוית א' מקנה חניה בחניונים הבאים- כל החניונים המותרים לתוית "גבעת רם" ובנוסף חניון קפלן (אזור 20).

 

3. קמפוס עין כרם- תוית החניה הינה מסוג "רפואה חד שנתי" ומקנה חניה בחניונים הבאים:

החניונים הבינלאומי וחניון מגדלי הקירור בתוספת לכל החניונים הפתוחים של הדסה.

4. קמפוס רחובות- ניתן לרכוש שני סוגי תווית. תווית  מסוג "חנקין"  ותוית מסוג א'.

תוית החניה מסוג "חנקין" מקנה חניה בחניון חנקין ובחניון מרכז הנופש.

תוית החניה מסוג א'- מקנה חניה בכל הקמפוס.

להלן פירוט עלויות התוויות ברחובות:

סוג תו

עלות בש"ח 

חנקין סמסטר א'

180.00

חנקין סמסטר ב'

240.00

חנקין שנתי

350.00

ארעי סמסטר א'

350.00

ארעי סמסטר ב'

500.00

ארעי שנתי

850.00