הסדרי חניה לסטודנטים בקמפוס רחובות

קמפוס רחובות- ניתן לרכוש שני סוגי תווית. תווית  מסוג "חנקין"  ותוית מסוג א'.

תוית החניה מסוג "חנקין" מקנה חניה בחניון חנקין ובחניון מרכז הנופש.

תוית החניה מסוג א'- מקנה חניה בכל הקמפוס.

להלן פירוט עלויות התוויות ברחובות:

סוג תו

עלות בש"ח  

חנקין סמסטר א'

₪ 180.00

חנקין סמסטר ב'

₪ 240.00

חנקין שנתי

₪ 350.00

ארעי סמסטר א'

₪ 350.00

ארעי סמסטר ב'

₪ 500.00

ארעי שנתי

₪ 850.00

מ- 15:00

₪