הסדרי חניה לסטודנטים בהר הצופים - חניונים חיצוניים

 

האוניברסיטה העברית ועיריית ירושלים הגיעו להסכם לפיו מופעלים לפיו מופעלים באזור הקמפוס הסדרי חניה מוזלים לנוחות הסטודנטים.

החניה היא בתשלום סמלי (שקל וחצי עד שני שקלים ליום על בסיס שנתי).

הסכומים הנגבים מופנים לשיפור מערך החניה, שיפור מגרשי החניה, תוספת אזורי חניה ועוד.

 

הסטודנטים ייהנו מתעריפים סמליים ברכישת תווי החניה

הרכישה באמצעות האתר על ידי כרטיס אשראי בלחצן "רכישת תויות חניה" בעמוד הראשי של אתר זה. 

 

ניתן לרכוש תוויות חנייה על פי סוגים הבאים:

1. שנתי- בעלות של 350 ש"ח. ,תקף בין התאריכים 31/10/2021- 01/10/2020

2. סמסטר א'- בעלות של 180 ש"ח. תקף בין התאריכים 01/10/20-28/02/21.

3. סמסטר ב'- בעלות של 240 ש"ח. תקף בין התאריכים 1/2/20-31/10/21.

4. תשלום חודשי- על פי לוח השנה האזרחי. בעלות של 65 ש"ח.

5. תשלום יומי- רכישה בעמדת תשלום עירונית. בעלות של 15 ש"ח ליום.

6. תשלום שעתי- רכישה בעמדת תשלום עירונית. בעלות של 3 ש"ח לשעת חנייה.

7. חניה דרך אפליקציית פאנגו- איזור חנייה הר הצופים.