קמפוס אדמונד י. ספרא - עבודות תשתית במהלך החופשה המרוכזת