הסדרי חניה לסטודנטים בקמפוס רחובות

קמפוס רחובות- ניתן לרכוש שני סוגי תווית. תווית "רחובות" או תווית מסוג "חנקין".

תווית החניה מסוג "חנקין" מקנה חניה בחניון חנקין ובחניון מרכז הנופש.

תווית החניה מסוג רחובות- מקנה חניה בכל הקמפוס.
 

להלן פירוט עלויות התוויות ברחובות:

סוג תו

עלות בש"ח

חנקין סמסטר א'

₪ 180.00

חנקין סמסטר ב'

₪ 240.00

חנקין שנתי

₪ 350.00

רחובות סמסטר א'

₪ 350.00

רחובות סמסטר ב'

₪ 500.00

רחובות שנתי

₪ 850.00