תקנות החניה

 

       1. יש להדביק את תווית החניה על שמשת הרכב שפרטיו נרשמו באגף הביטחון. לתשומת לב, תווית החניה אינה מהווה אישור כניסה לקמפוס,

            אלא מסמלת את אזור החנייה המותר לרכב זה. 

 

       2. תווית רב שנתית תודבק בחזית הרכב  במקום בולט מצידה הפנימי של שימשת הרכב הקידמית. תווית חד שנתית תודבק מצידה החיצוני של השמשה הקידמית.

 

       3. חניית הרכב תיעשה בדרך שאינה מהווה מטרד או הפרעה להולכי רגל  ולכלי רכב אחרים ובמקומות המסומנים לכך.

 

       4. החנייה בחניוני האוניברסיטה אפשרית לאורך כל שעות היום. לחנייה ארוכה מ-24 שעות ניתן לפנות ליחידות הביטחון בקמפוסים.      

 

       5. תווית החניה הינה לשימוש אישי בלבד. אין להעביר את התווית ו/או את הרכב (לאחר שהודבקה עליו תווית חניה), לשימוש אדם אחר, כולל בני משפחה.

 

       6. לפני מכירת הרכב או בעת השבתתו, אנא הסירו את תו החניה והעבירו אותו ליחידת הביטחון בקמפוס (גם אם התו ניזוק בעת הסרתו).

 

       7. הנכם מתבקשים להודיע לאגף הביטחון על גניבת הרכב מרגע היוודע דבר הגניבה.

 

      8.  במקרה של חריגה מתקנות  החניה והתנועה בקמפוס, או הפרת תנאי כללי החנייה, אגף הביטחון ינקוט אחד או יותר מהצעדים הבאים:      

            -הדבקת מדבקת אזהרה על שמשת הרכב

            -שלילת הזכות לקבלת תו חניה

            -נקיטת צעדים משמעתיים

 

    9. החניה הינה על בסיס מקום חניה פנוי באזורים בהם רשאי/ת בעל/ת התו לחנות.