תו חנייה - אחה"צ

קמפוס הר הצופים

תו חניה זה מאפשר כניסה מהשעה 15:00 באזורים הבאים:
אזור מס' 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח
אזור מס' 4 - חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף
אזור מס' 6- שער בצלאל, חניון מרכז הסטודנט
אזור מס' 10 - מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון),
חניון מעונות כפר הסטודנטים

תו חניה זה מאפשר כניסה מהשעה 15:00