פירוט אזורי החנייה

 

סוג התו

קמפוס הר הצופים

קמפוס א.י. ספרא

קמפוס עין כרם

קמפוס רחובות

בכיר

 

כל החניונים.

כל החניונים.

חניוני ביה"ס לרפואה.

כל החניונים.

חברה

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט).

כל החניונים.(למעט אזור חנייה מספר 30 חניון מתמטיקה ופיזיקה).

 

 

כל החניונים.

 

כללי

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1תתאפשר משעה 15:30).

כל החניונים.(למעט אזור חנייה מספר 30 חניון מתמטיקה ופיזיקה).

 

 

כל החניונים.

 

גולדשמיט

 

כל החניונים (למעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1 תתאפשר משעה 15:30).

כל החניונים.(למעט אזור חנייה מספר 30 חניון מתמטיקה ופיזיקה).

 

כל החניונים.

בצלאל

 

אזור מס' 5 - אקדמיה בצלאל וחניון 5-ב (חניון תחתון).

אזור מס' 6 - חניון מרכז הסטודנט.

 

 

 

סוג התו

קמפוס הר הצופים

קמפוס א.י. ספרא

קמפוס עין כרם

קמפוס רחובות

מדעי החיים

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1 תתאפשר משעה 15:30).

כל החניונים.(למעט אזור חניה מספר 30 חניון מתמטיקה ופיזיקה).

 

 

כל החניונים.

 

30

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1  תתאפשר משעה 15:30).

כל החניונים.

 

כל החניונים.

רפואה כללי

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה כניסה. לחניון מספר 1 תתאפשר משעה 15:30).

כל החניונים.(למעט אזור חנייה מספר 30 חניון מתמטיקה ופיזיקה).

כל החניונים (למעט חניון הסגל+חניון מגדל המים) שהחניה במקום תותר מהשעה 15:00 ואילך.

כל החניונים.

חניון סגל רפואה

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1 לחניון תתאפשר משעה 15:30).

כל החניונים.(למעט אזור חנייה מספר 30 חניון מתמטיקה ופיזיקה).

כל החניונים.

כל החניונים.

סוג התו

קמפוס הר הצופים

קמפוס א.י. ספרא

קמפוס עין כרם

קמפוס רחובות

ארעי

 

 

תו חניה זה מאפשר כניסה :

אזור מספר 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח

אזור מספר 4- חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף

אזור מספר 6 - שער בצלאל, חניון מרכז הסטודנט

אזור מספר 10- מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון), חניון כפר הסטודנטים

אזור מס' 16 - חניון מנהלה

אזור מס' 20 - חניון קפלן

אזור מס' 21 - חניון הספריה הלאומית

אזור מס' 23 - צומת בית בלגיה

אזור מס 26 - מתחם מתחם מעונות וכפר הייטק

אזור מס' 27 - כביש מדעי החיים תחתון

אזורים מס' 29,31- כביש מזרחי

 

 

סמסטר א'

תו חנייה זה תקף עד לתאריך 28/02/2017

אזור מס' 3 - חניון הפקולטה למדעי הרוח, מפלסים 0 ו- 2 - אסורה החניה הבמפלס 1

אזור מס' 4 - חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף- מפלסים 2,3- אסורה החניה במפלס 1

אזור מספר 5 ו-6 - הכניסה משער בצלאל, חניון בצלאל, חניון מרכז הסטודנט

אזור מס' 10 - מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון), חניון כפר הסטודנטים.

** החניה באזור מספר 1 - מדעי החברה ומנהלה תותר מהשעה 15:30

תו חניה זה תקף עד לתאריך 28/02/2017

אזור מספר 16 - חניון מנהלה

אזור מספר 20 - חניון קפלן

אזור מספר 21 - חניון הספרייה הלאומית

אזור מספר 23 - צומת בית בלגיה

אזור מספר 26 - מתחם מעונות הקריה וכפר הייטק

אזור 27- כביש מדעי החיים תחתון

אזורים מספר 29,31 - כביש מזרחי

 

תו חניה זה תקף עד לתאריך 31.03.2016

כל החניונים

ספק

כל החניונים

למעט:

אזור מספר 1 - חניון מדעי החברה ומנהלה

מנהרת האוטובוסים- לרכב מסחרי במפרצי החנייה, המסומנים לפריקת סחורה בלבד.

אזור מס' 12- חניון גולדשמיט

כל החניונים

למעט:

חניון מנהלה פנימי

  כל החניונים

רחובות

אזור מספר 3 - חניון הפקולטה למדעי הרוח. אסורה החנייה במפלס 1

אזור מספר 4 - חניון מיה"ס לחינוך / מאירסדורף אסורה החנייה במפלס 1

אזור מס' 10 - מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון", חניון כפר הסטודנטים

אזור מספר 26 - מתחם מעונות הקריה והאלף / כפר הסטודנטים

אזור מספר 31 - בכביש המזרחי

  כל החניונים

חנקין

 

 

 

 

חניון חנקין.

חניון מרכז הנופש.

 

עין כרם

אזור מס' 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח, מפסים 2+0, אסורה החניה במפלס 1

אזור מס' 4- חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף, מפלסים 2+3, אסורה החניה במפלס 1

אזור מס' 5+6- כניסה משער בצלאל, חניון מרכרז הסטודנט

אזור מספר 10- מתחם מעונות מאירסדורף (רזניק),מעונות ברונפמן (אידלסון), מעונות כפר הסטודנטים.

 

 

 

אזור מס' 16- חניון מנהלה

אזור מס' 21- חניון הספריה הלאומית

אזור מס' 23- צומת בית בלגיה

אזור מספר 29  -  בכביש המזרחי.

אזור מספר 31  -  בכביש המזרחי.

אזור מספר 26 - מתחם מעונות הקריה.

 

 

 

החניונים החופשיים בקמפוס כולל חניון הבינלאומי ומתחם המעונות.

 

כל החניונים

ספק / מעונות

 

אזור מס' 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח

אזור מס' 5,6 - שער בצלאל, חניון מרכז הסטודנט

אזור מספר 10- מתחם מעונות "מאירסדורף"{רזניק},מעונות "ברונפמן" {אידלסון}, חניון מעונות כפר הסטודנטים.

 

 

אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקריה.

אזור מס' 31 - הכביש המזרחי.

 

החניונים החופשיים בקמפוס, חניון הפקולטה מס' 1 ומתחם המעונות.

הכניסה לכל מתחם אחר מחייבת תיאום מוקדם עם יחידה אוניברסיטאית,

ואישור יחידת הביטחון בקמפוס.

כל החניונים

ספרא
 

 

אזור מס' 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח- מפלסים 2+0, אסורה החניה במפלס 1

אזור מס' 4- חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף- מפלסים 2+3, אסורה החניה במפלס 1

אזור מס' 10- מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), "ברונפמן" (אידלסון) חניון מעונות כפר הסטודנטים.

 

 

 

 

אזור מס' 16- מנהלה.

אזור מס' 24 - מדעי החיים ב' (חניון הכורכר).

אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקריה וכפר הייטק.

אזור מס' 27 - כביש מדעי החיים תחתון.

אזור מס' 31,29 - בכביש המזרחי.                            

 

כל החניונים

דו גלגלי

אזור מס' 1 - חניון חברה- בכניסה לחניון מצידו השמאלי, איזור מוסדר לדו גלגלי

אזור מס' 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח- בכניסה לחניון- איזור המוסדר לדו גלגלי

אזורים 5,6 - כניסה משער בצלאל, חניון בצלאל, חניון מרכז הסטודנט- איזור המוסדר לדו גלגלי

אזור מס' 10- מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), "ברונפמן" (אידלסון) חניון מעונות כפר הסטודנטים

חניה באיזורים המוסדרים לדו גלגלי   חניה באזורים המוסדרים לדו גלגלי

רוח

אזור מס' 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח- מפלסים 2+0, אסורה החנייה במפלס 1

אזור מס' 4- חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף- מפלסים 2+3, אסורה החניה במפלס 1

אזור מס' 10- מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון), חניון מעונות כפר הסטודנטים

אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקרייה והאלף

אזור מס' 31 - בכביש המזרחי

  כל החניונים

אזור מס' 5ב - חניון בצלאל תחתון בלבד      

מעונות

אזור מס' 10- מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק, מעונות "ברונפמן" (אידלסון), חניון מעונות כפר הסטודנטים אזור מס' 26- מתחם מעונות הקריה והאלף / כפר הייטק    

אחה"צ

תו חניה זה מאפשר כניסה מהשעה 15:00 באזורים הבאים:

אזור מס' 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח

אזור מס' 4 - חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף

אזור מס' 6- שער בצלאל, חניון מרכז הסטודנט

אזור מס' 10 - מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון), חניון מעונות כפר הסטודנטים

תו חניה זה מאפשר כניסה מהשעה 15:00 לאזורים הבאים:

\כל החניונים

 

תו חניה זה מאפשר כניסה מהשעה 15:00 לאזורים הבאים:

כל החניונים

אקדמיה למוסיקה

 

 

אזור מספר 19 - מתחם האקדמיה למוסיקה.

 

הכביש המערבי - החניה מותרת רק בחזית האקדמיה למוסיקה.