כניסת אורחים ומבקרים לקמפוסים של האוניברסיטה העברית

הקמפוסים של האוניברסיטה העברית הם קמפוסים פתוחים לאזרחי מדינת ישראל והינם מקומות ציבוריים המקיימים פעילות רחבת היקף של הוראה, מחקר, חברה ותרבות.

 

יחד עם זאת, ובמטרה למנוע כניסה לתחומי הקמפוס של גורמים עוינים העלולים לפגוע בנפש, ברכוש ובסדר הציבורי, להלן הנחיות לכניסה מסודרת לקמפוס:

 

כניסת הולכי רגל:

ככלל, יורשו להיכנס לתחומי הקמפוס עובדים, סטודנטים ומבקרים לאחר הצגת תעודת עובד/סטודנט / אישור כניסה.

אורחים יכולים לפנות ישירות לקבלת אישור כניסה במוקד הביטחון, או לבקר בקמפוס באמצעות הזמנה של עובד, סטודנט, או גורם אחר מקהיליית האוניברסיטה.

 

כניסת כלי רכב:

ככלל, יורשו להיכנס לתחומי הקמפוס כלי רכב שקיבלו תווית חניה מאגף הביטחון, או כלי רכב שכניסתם אושרה באמצעות מערכת הזמנת אורחים.

 

יש להישמע להנחיות גורמי הביטחון בשערי הכניסה ובתוך הקמפוס.