הסדרי חנייה - קמפוס רחובות

סוג התו

סוג התו

סוג התו

סוג התו

סוג התו

בכיר

 

כללי

                    

ארעי

חנקין

 

חניון חנקין

וחניון מרכז הנופש בלבד

מרכז הנופש

 

 

 

חניה בחניון

מרכז הנופש בלבד

ספק

דו גלגלי

חברה

גולדשמיט

30

 

רפואה כללי

חניון סגל רפואה

 

מדעי החיים