הסדרי חנייה - קמפוס עין כרם

 

סוג התו

קמפוס עין כרם

 

בכיר

 

כל חניוני קמפוס עין כרם. 

רפואה כללי

 

כל החניונים (למעט חניון הסגל בבוטנר) שהחניה במקום תותר מהשעה 15:00 ואילך.

 

 

חניון סגל רפואה

 

 

 

כל חניוני קמפוס עין כרם.

 

עין כרם

 

החניונים החופשיים בקמפוס כולל חניון הבינלאומי, חניון הפקולטה מספר 1,     בוטנר חיצוני ומתחם המעונות.

 

ספק / מעונות

 

 

החניונים החופשיים בקמפוס כולל חניון הבינלאומי, חניון הפקולטה מספר 1,     בוטנר חיצוני ומתחם המעונות.

 

ספק / מעונות

 

 

החניונים החופשיים בקמפוס, חניון הפקולטה מס' 1 ומתחם המעונות.

הכניסה לכל מתחם אחר מחייבת תיאום מוקדם עם יחידה אוניברסיטאית,

ואישור יחידת הביטחון בקמפוס.