הסדרי חנייה - קמפוס הר הצופים

 

סוג התו

קמפוס הר הצופים

 

בכיר

 

 

כל החניונים.

 

חברה

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט).

 

 

כללי

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1תתאפשר משעה 15:30).

 

 

 

 

 

גולדשמיט

 

 

כל החניונים (למעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1 תתאפשר משעה 15:30).

 

 

 

בצלאל

 

 

אזור מס' 5 - אקדמיה בצלאל וחניון 5-ב (חניון תחתון).

אזור מס' 6 - חניון מרכז הסטודנט.

 

 

 

 

מדעי החיים

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1 תתאפשר משעה 15:30).

 

30

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1  תתאפשר משעה 15:30).

 

 

 

 

 

רפואה כללי

 

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה כניסה. לחניון מספר 1 תתאפשר משעה 15:30).

 

 

 

 

חניון סגל רפואה

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 12 חניון גולדשמיט, ולמעט אזור חנייה מספר 1 חניון מדעי החברה ומנהלה. כניסה לחניון מספר 1 לחניון תתאפשר משעה 15:30).

 

 

 

 

ארעי

אזור מספר 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח- מפלסים 0 ו- 2 , אסורה החניה במפלס 1.

 

אזור מספר 4- חניון ביה"ס לחינוך/מאירסדורף - מפלסים 3,2, אסורה החניה במפלס 1.

(הכניסה דרך חניון מדעי הרוח).

 

אזור מספר 5, 6-  הכניסה משער בצלאל, חניון בצלאל, חניון מרכז הסטודנט.

 

אזור מספר 10- מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות ברונפמן (אידלסון), חניון מעונות כפר הסטודנטים.    

 

החניה באזור מספר 1 - מדעי החברה ומנהלה תותר מהשעה 15:30.

סמסטר א

תוקפה של תווית זו היא עד 31/03/2019

אזור מספר 3 - חניון הפקולטה למדעי הרוח - מפלסים 0 ו-2, אסורה החניה במפלס 1

אזור מספר 4 - חניון ביה"ס לחינוך / מאירסדורף - מפלסים 2,3, אסורה החניה במפלס 1

אזור מספר 5,6 - הכניסה משער בצלאל, חניון בצלאל, חניון מרכז הסטודנט.

אזור מספר 10 - מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות ברונפמן (אידלסון), חניון מעונות כפר הסטודנטים.

החניה באזור מספר 1 - מדעי החברה ומנהלה תותר מהשעה 15:30

 

רוח

אזור מספר 3 - חניון הפקולטה למדעי הרוח - מפלסים  0 ו- 2 , אסורה החניה במפלס 1.

 

אזור מספר 4  - חניון ביה"ס לחינוך/מאירסדורף - מפלסים 3,2, אסורה החניה במפלס 1.

 

אזור מספר 10 - מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק),  מעונות "ברונפמן" (אידלסון),

חניון מעונות  כפר הסטודנטים.

 

5 ב'

 

 

אזור מס' 5 - ב  חניון בצלאל תחתון בלבד.

 

 

מעונות

 

 

אזור מספר 10-מתחם מעונות  "מאירסדורף"(רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון), חניון מעונות  כפר הסטודנטים.

 

 

 

אחה"צ

 

הכניסה לחניונים הבאים תותר החל מהשעה 15:00:

אזור מספר 3  - חניון הפקולטה למדעי הרוח .

 

אזור מספר 4  - חניון ביה"ס לחינוך/מאירסדורף.

 

אזור מספר 6 - שער בצלאל, חניון מרכז הסטודנט.

 

אזור מספר 10  - מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון), חניון מעונות כפר הסטודנטים.

 

ספק

כל החניונים - (למעט אזור מספר 1, חניון מדעי החברה ומנהלה).

מנהרת האוטובוסים - לרכב מסחרי במפרצי החנייה, המסומנים לפריקת סחורה בלבד.

החניה באזור מספר 1- מדעי החברה ומנהלה החל מהשעה 15:30.

 

 

 

דו גלגלי

אזור מס' 1- חניון חברה- בכניסה לחניון מצידו השמאלי - אזור מוסדר לרכב דו-גלגלי.

אזור מספר 3 חניון הפקולטה למדעי הרוח- בכניסה לחניון- אזור מוסדר לרכב דו גלגלי.

אזור מספר 5 ,6 - כניסה משער בצלאל, חניון בצלאל, חניון מרכז הסטודנט- אזור מוסדר לרכב דו גלגלי.

אזור מספר 10 - מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), מעונות "ברונפמן" (אידלסון),  חניון מעונות כפר הסטודנטים.

עין כרם

 

אזור מספר 3- חניון הפקולטה למדעי הרוח- מפלסים 0 ו-2, אסורה החניה במפלס 1

אזור מספר 4 - חניון בית הספר לחניוך / בית מאירסדורף- מפלסים 2 ו-3, אסורה החניה במפלס 1

אזור מספר 10- מתחם מעונות מאירסדורף (רזניק),מעונות ברונפמן (אידלסון), מעונות כפר הסטודנטים.

 

 

 

ספק / מעונות

 

אזור מספר 3 - חניון הפקולטה למדעי הרוח- מפלסים 0 ו-2, אסורה החניה במפלס 1

אזור מספר 4- חניון בית הספר לחינוך / בית מאירסדורף- מפלסים 2 ו-3, אסורה החניה במפלס 1

אזורים מספר 5 ו-6 - כניסה משער בצלאל, חניון בצלאל, חניון מרכז הסטודנט.

אזור מספר 10- מתחם מעונות "מאירסדורף"{רזניק},מעונות "ברונפמן" {אידלסון}, חניון מעונות כפר הסטודנטים.

החניה באזור מספר 1 - חניון מדעי החברה ומנהלה תותר החל מהשעה 15:30

 

ספרא

 

אזור מספר 3 - חניון הפקולטה למדעי הרוח- מפלסים 0 ו-2, אסורה החניה במפלס 1

אזור מספר 4 - חניון בית הספר לחינוך / בית מאירסדורף- מפלסים 2 ו-3, אסורה החניה במפלס 1

אזור מס' 10- מתחם מעונות "מאירסדורף" (רזניק), "ברונפמן" (אידלסון) חניון מעונות כפר הסטודנטים.