הסדרי חנייה -קמפוס א.י. ספרא בגבעת רם

 

סוג התו

קמפוס ספרא

 

בכיר

 

 

כל החניונים.

 

חברה

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 30, חניון מתמטיקה ופיזיקה).

 

 

כללי

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 30, חניון מתמטיקה ופיזיקה).

 

 

 

 

 

גולדשמיט

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 30, חניון מתמטיקה ופיזיקה).

 

 

 

בצלאל

 

 

החניה לתו זה אינה מותרת בקמפוס י. ספרא

 

 

מדעי החיים

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 30, חניון גמתמטיקה ופיזיקה).

 

30

 

 

כל החניונים.

 

 

 

 

 

רפואה כללי

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 30 חניון מתמטיקה ופיזיקה).

 

 

 

 

חניון סגל רפואה

 

 

כל החניונים (למעט אזור מספר 30, חניון מתמטיקה ופיזיקה).

 

 

 

 

ארעי

 

אזור מס' 16 - חניון מנהלה

אזור מס' 20 - חניון קפלן

אזור מס' 21 - חניון הספריה הלאומית

אזור מס' 23 - חניון צומת בית בלגיה

אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקריה וכפר הייטק

אזור מס' 27 - כביש מדעי החיים תחתון

אזור מס' 29,31 - בכביש המזרחי

 

רוח

 

 

אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקריה והאלף

אזור מס' 31 - בכביש המזרחי

 

מעונות

 

 

אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקריה והאלף / כפר הייטק

 

ספרא

 

אזור מס' 16 - מנהלה

אזור מס' 23 - חניון צומת בית בלגיה

אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקרייה וכפר הייטק

אזור מס' 27 - כביש מדעי חיים תחתון

אזור מס' 29,31 - הכביש מזרחי

אחה"צ

כל החניונים , החל מהשעה 15:00

 

 

דו גלגלי

 

חניה באיזורים מוסדרים לרכב דו גלגלי בלבד

עין כרם

 

אזור מס' 16 - חניון מנהלה

אזור מס' 21 - חניון הספריה הלאומית

אזור מס' 23 - חניון צומת בית בלגיה

אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקריה

אזור מס' 27 - מדעי החיים תחתון

אזור מס' 31,29 - בכביש המזרחי

 

 

ספק / מעונות

אזור מס' 26 - מתחם מעונות הקריה

אזור מס' 31 - הכביש המזרחי