בעלי תפקידים -קמפוס א.י. ספרא

לילי אלבז
לילי אלבז
מזכירה
טלפון:
02-6586000
משה נאור
משה נאור
מנב"ט ספרא וסגן ראש אגף
טלפון:
02-6585000