אודות

אגף הביטחון של האוניברסיטה העברית פועל להבטחת אורח חיים תקין לקהילת האוניברסיטה, אורחיה ומבקריה.

משימות אגף הביטחון

1.      שמירה על ביטחונם ושלומם של הבאים בשערי האוניברסיטה.

2.      שמירה על הסדר הציבורי בשטחי האוניברסיטה.

3.      מתן סיוע במקרי חירום ובשגרה, תיאום והכוונת גורמי מקצוע להמשך טיפול.

4.      אחריות לשמירה על רכוש האוניברסיטה

5.      אחריות על הקשר השוטף עם גורמי הביטחון במדינה.

6.      אחריות לאבטחת אירועים באוניברסיטה.

7.      פיקוח, בקרה ואכיפת הסדרי החניה בקמפוסים.