אבידות ומציאות

 

אבידות או מציאות מכל סוג, תתקבלנה אך ורק במוקד הביטחון. אגף הביטחון יפעל בהקשר זה בכפוף לחוק להשבת אבידה.

 

  • הודעה על אבידה- ניתן להודיע למוקד הביטחון בקמפוס על אובדן פריט באמצעות האתר, טלפון או הגעה פיזית . הפרטים המלאים יירשמו בתוכנת האבידות.

 

  •  קבלת אבידה- בעת קבלת האבידה יירשמו כל הפרטים המזהים של האבידה (תיאור כללי, סוג, צבע, יצרן, מאפיינים בולטים וכן הלאה), על מנת לאפשר מעקב מסודר, זיהוי, והשבת האבידה.

 

  • השבת האבידה לבעליה- ככלל אבידה הנמצאת בחזקת אגף הביטחון תימסר לבעליה או למי מטעמו (בהצגת ייפוי כוח בכתב). זיהוי הבעלים יהיה לאחר שנתמלאו הפרטים הבאים: הצגת תעודה המוכיחה בעלות על האבידה או תיאור מאפיינים מזהים של האבידה.  

 

  • מסירת האבידה למשטרה/תרומהאחת לתקופה יועברו אבידות שבעליהן לא אותר, לתרומה או למשטרה.